1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2543 Lista Museum - Nytt alarmanlegg
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til nytt alarmanlegg for Lista museum på Vanse
les mer>>P 2544 Telemark Røde Kors - Prosjektet "Om bare hjertet slår" for 2015
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til prosjektet "Om bare hjertet slår" i 2015
les mer>>P 2545 Ole Didrik Lærum - Fornying av elektrisk anlegg, tak og vegger.
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 36.000 øremerket reparasjon av el.anlegg i h.h.t. tilbud fra Horvei
les mer>>P 2546 Stein Johannes Ellysef Olsen - Restaurering av taket på Karlsøy Prestegård
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 105.000 til restaurering av taket på Karlsøy Prestgård
les mer>>P 2548 Inga Skei og Odd l. Haugen - Istandsetting av driftsbygning på Haugen
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av driftsbygningen på Haugen
les mer>>P 2549 Sunnmøre Museum - Middelaldermuseet - Ny pumpe
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til ny pumpe ved Middelaldermuseet
les mer>>P 2550 Urskog-Hølandsbanen - Tertitten - Restaurering av to godsvogner
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 140.000 til reparasjon/konstruksjon av vogn nr. 7 og 10 ved Urskog-Hølandsbanen
les mer>>P 2551 Margareth Hjartåker - Restaurering av naust i Einingevik i Lukksund
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av gamlenaustet i Einingevik
les mer>>P 2552 Leirbukthulas Venner - Sikring av krigsminnet Leirbukthula
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til sikring av krigsminnet Leirbukthula
les mer>>P 2553 Svein Olav Bergh - Restaurering av Hemmingsjord Kai
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av Hemmingsjord Kai
les mer>>Totalt 220 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss