1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3168 Gamvik Museum - Ekspedisjonsfartøyet "Gamvik" - Overbygg
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 224.800 øremerket overbygg i forbindelse med restaurering av «Gamvik» i 2017
les mer>>P 3169 Skonnerten Svanen - Sikring
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 370.000 til sikring gjennom vinteren, fornyelser, pålagte kontroller m.m.
les mer>>P 3171 Norsk Folkemuseum - Nytt arkivmagasin
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 1.000.000 til nytt arkivmagasin
les mer>>P 3174 Helene Jakobsen - Solberg Gård i Asker - Demontering, lagring og oppsetting av låvedel
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3175 Thor Steinar Antonsen – Istandsetting av fjøsbygning i Gratangen
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3176 Ottar og Steinar Olsen – Kjelvik Brygge - Reparering av taket på egnebuene
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3177 Geir Aas Romundset - Bevaring av brygge, fjøs og uthus på eiendommen Stranden
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3178 R/S 44 Idun v/Eddie Lesund - Sikkerhetsutstyr
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til sikkerhetsutstyr på R/S 44 IDUN
les mer>>P 3179 Torskangerpoll Musikklag - Istandsetting av Gravdal skole
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3180 Trondheim kunstmuseum - tak og fasadereparasjoner
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til tak og fasadereparasjoner
les mer>>Totalt 205 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss