1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3274 Samfunnsstiftelsen Ungdom mot Vold - «Dialog for trygghet»
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3277 Stiftelsen Ormelid gard - Herberget/Øvstestovo - Restaurering
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3278 Anne Marte Høvås – Restaurering av det gamle våningshuset på gården Nedre Der Vest
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3279 Ove Haugen – Restaurering av sel på langstøl i Nørre Smådalen
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3281 Røros Røde Kors Hjelpekorps - Bil
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3282 Unni Askeland – Istandsetting av glassverandaer på Holmsgården
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3283 Eli Rusten - Restaurering av hovedbygningen på Ruud
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3284 Stiftinga Wittgenstein - Wittgensteins hus i Skjolden - Innløsning, demontering og lagring
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3285 Trygve Selland – Restaurering av løa på Selland
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3286 Norsk Folkemuseum - Utstillingsmontre for utstillingen TidsRom
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 2.000.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 205 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss