1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3312 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Restaurering av tørrmurt vegfar på Vøienvolden gård
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3313 Fortidsminneforeningen Sunnmøre Lokallag - Utvendig istandsettelse av Rosekirken i Stordalen
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3316 Oslofjordmuseet - Flytting av båtsamling
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3317 Bryn KFUK – KFUM - Rehabilitering av taket på speiderhuset Breidablikk
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3318 Museum Stavanger - Oppgradering av sprinkleranlegg
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 190.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3320 Tone Woie Alstadheim og Håkon Alstadheim – Restaurering av inngangspartier på Alstadheim
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3321 Kåre Westgård og Maria Westgård Fagervold – Reparasjoner ved Stubban i Orkdal
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3324 Kjerringøy handelssted - Restaurering av tapet og interiør i hovedhuset på Kjerringøy
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3328 Norsk medisinstudentforening – Akuttmedisinsk Seminar i august 2017
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3329 Norsk Maritimt Museum - avd. i Norsk Folkemuseum - Oppgradering av historisk museumsbåt - Vaaghals - for bruk til aktiviteter for barn i Oslo havn
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 205 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss