1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3416 Marianne Bakken og Øyvind M. Berge – Utvendig restaurering av stasjonsbygningen på Fagernes
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3418 Stiftelsen MS Hindholmen - Nytt navigasjonsanlegg
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 95.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3421 Stiftelsen Uthaugsgården – Restaurering av nyrenessansehage fra 1918
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 27.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3422 Lars Kristian Dahl – Restaurering av seterstue ved Skarderudsetra
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3424 Sjølingstad Uldvarefabrik - Sikring og restaurering av uthuset til Våningen
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 125.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3426 Vågan kystlag - Elektrisk anlegg på M/J Anne Bro
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 350.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3428 Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter - Brannalarmanlegg
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 362.745 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3429 Sømna historielag - Reparasjon av taket på Sømna bygdetun
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3430 Tollef Mykleby – Vedlikehold og restaurering av eksteriør på fasader på hovedbygningen på Melgården
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3431 Sameiget Nordhagen – Istandsetting av Vedahuset på Haugsholmen
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 205 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss