1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3218 - Lillian og Nils Heitlo – Sjøgata 12 i Levanger - Restaurering og tilbakeføring av dører og vinduer
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3220 Aalesunds Museum - Diverse sikring
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 90.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3222 Østfoldmuseene, avd. Stiftelsen Fredrikstad museum - Elingaard herregård - Vindusbevaring
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3223 - Leiråmo fellesseter – Restaurering av steinfjøs på Staupåmo i Beiarn
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3224 Lofotmuseet - Slukkeanlegg
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3225 - Henning Holt – Askogsberg Øvre - Restaurering av røykstua på gården
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3226 - Gudbrandsdalsmusea AS - Sikringsplan
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3227 Østfoldmuseene, avd. Stift. Haldenvassdragets Kanalmusem - Flishuset - Restaurering av
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3228 - Stiftelsen Gapestad - Minibuss
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3229 - Lene Hagen – Gudvangen gard og camping – Restaurering av låve
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 205 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss