1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3259 - Stiftelsen Ormelid gard - Restaurering av stabburet
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3261 - Einar Steenersen - Jyde-gården - Restaurering av fasader, vinduer og dører
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3262 - Steigen Kystlag - Prosjektet «Den gamle skipsleia»
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3265 - Indre Ofredal Vener - Istandsetting av oppgangsag ved anlegget i Indre Ofredal, Årdal kommune
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3266 - Saltens Dampskibsselskab - Bytte av rør på sentralkjelen på M/S Gamle Salten
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 120.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3267 - Bjørn Stalheim – Omlegging av skifertak på våningshuset på Stalheim
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3268 - Markus Andersen – Utbedring av tak og kledning over potetkjelleren på Søndre Vister Gård
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3270 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Brannsikring av Blylagveien 90
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 71.706 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3271 - Nord-Troms Museum - Restaurering av Holmenes Sjøsamiske Gård
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3272 Solveig Ugulen – Utbedring av taket på Villa Strandheim i Balestrand
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 205 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss