Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3262 - Steigen Kystlag - Prosjektet «Den gamle skipsleia» (P 3262)


fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt

Steigen Kystlag, Kystmuseet ønsker å ta vare på en del gamle navigasjons-installasjoner fra Grøtøyleia og presentere disse og leias historie for publikum.

Steigen Kystlag eier og driver Kystmuseet på Nordskot i Steigen kommune, Nordland. Museet ble åpnet i 2012 og er åpent for publikum hver sommer. Resten av året driver lagets medlemmer restaurering og vedlikehold av gjenstander i museet. Museet drives på dugnad av lagets medlemmer uten offentlige tilskudd.

I 2017 skal Kystverket foreta en omfattende oppgradering av den indre skipsleia utenfor Nordskot, kalt Grøtøyleia. Dette er et område med en lang og begivenhetsrik historie, først og fremst knyttet til det gamle handelsstedet på Grøtøy og trafikken av fiskere til og fra Lofoten. Grøtøyleia ble første gang mudret i perioden 1894-1905.
I forbindelse med oppgradering av leia skal de fleste av de gamle fyrlyktene og merkene rives og erstattes av nytt, moderne utstyr. Steigen Kystlag har startet et prosjekt for å ta vare på et representativt utvalg av disse gamle installasjonene og sette dem inn i en historisk kontekst ved Kystmuseet.

Kystlaget har inngått avtale om å få overta den største og mest karakteristiske av fyrlyktene; Skaten lykt. Denne skal monteres opp på sokkel ved siden av museet.
Inne i Kystmuseet skal Kystlaget lage en permanent utstilling av bilder, tavler/kart og dokumenter som forteller om den gamle leia og om de personene som hadde som jobb å passe lyktene på oppdrag fra myndighetene.

http:\www.steigen-kystlag.com

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss