Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3265 - Indre Ofredal Vener - Istandsetting av oppgangsag ved anlegget i Indre Ofredal, Årdal kommune (P 3265)


fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt

Industrialiseringen i Sogn startet i Indre Ofredal. Vassdraget og Kleivefossen la grunnlaget for å bruke vannkraft til drift av maskiner. Fra midten av 1800-tallet og frem til andre verdenskrig var dette lille stedet et viktig senter for handel og næringsvirksomhet i indre deler av Sogn. På grunn av den flotte furuskogen i dalen var det naturlig å starte sagbruk på stedet. Saghuset som står der i dag er fra 1865 og har to oppgangssager. Rundt år 1900 ble det også reist en møllebygning. Mølla tok imot korn som ble fraktet sjøveien fra store deler av Sogn. Den skal ha vært blant de største i distriktet og kunne male opptil 1200 kilo daglig.

En dugnadsgjeng har startet vedlikeholdsarbeid på anlegget «Ne´fø sjøen», og det det ble tatt initiativ overfor Årdal kommune om å opprette en stiftelse eller venneforening som kunne ta ansvar for vedlikehold, oppgradering og drift av anlegget i Indre Ofredal. Et firma har kommet med en uttalelse om skadeomfanget og har laget en grovt prioritert plan for tiltak. Skadene er størst på bolverket og de laftede romfarerne under bunnsvillen i saghuset, i form av råte, utglidninger og en del brekkasjer. De største skadene er på de stedene vannet har sprutet fra rennene og vannhjulet, dvs. på nord- og vestveggene.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss