1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3451 Oslo Universitetssykehus HF - Rikshospitalet – Fullføring av doktorgradsprosjekt om mekanismer ved utvikling av kreft
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 750.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3452 Rissa kommune og bryggeeiere - Brannsikring av Råkvåg bryggerekke
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 120.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3378 Stiftelsen Sætre Gård - Luftavfukter
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 21.238 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3393 Skadevernprisen 2017 - Stiftelsen Organdonasjon
18.10.17
... ...i styremøte 18. oktober 2017 besluttet styret i Stiftelsen UNI å tildele Stiftelsen Organdonasjon Skadevernprisen 2017 med kr. 1.000.000.
les mer>>P 3394 Miljøvernprisen 2017 - Den Norske Turistforening
18.10.17
... ...i styremøte 18. oktober 2017 besluttet styret i Stiftelsen UNI å tildele Den Norske Turistforening Miljøvernprisen 2017 med kr. 1.000.000.
les mer>>Totalt 205 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss