1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3448 Marie Richter – Restaurering av taket på Hov gård
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3449 Iver Skrefsrud – Gjenoppbygge dekket på motor-seilbåten O´Linda
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3451 Oslo Universitetssykehus HF - Rikshospitalet – Fullføring av doktorgradsprosjekt om mekanismer ved utvikling av kreft
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 750.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3452 Rissa kommune og bryggeeiere - Brannsikring av Råkvåg bryggerekke
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 120.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3217 - Heskestad sokn - Kirkegårdsmur
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 205 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss