1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3287 Kvinneklinikken Sørlandet Sykehus Kristiansand - Pilotstudie av prosjektet «Bedre oppfølging etter gynekologisk kreftbehandling - Fokus på kommunikasjon, livsstil og egenkontroll»
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 715.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3289 Det Internasjonale Barnekunstmuseet - Digitalisering av Barnekunstmuseets billedsamling
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3290 Stiftelsen Vestre Bråte Bygdetun - Restaurering av vinduene på Vestre Bråte
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3292 Norsk Teknisk Museum - «Aurora Polaris»-utstilling - Sikring
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3293 Orkdal Røde Kors - ATV med henger
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3294 Perspektivet Museum - Varmekabler og snøfangere på taket
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 73.663 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3295 Stiftelsen Bortistu Neby - Rehabilitering av hovedbygningen på Bortistu Neby
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3296 Lise Kristensen – Drenering og graving på Huser gård
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3297 Aarekol Trafikktjenester as – Bistand i forbindelse med rehabilitering av taket på Plateverkstedet på Odda
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3299 Ålen Bygdemuseum - Flytting av ljørseter
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 205 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss