1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3378 Stiftelsen Sætre Gård - Luftavfukter
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 21.238 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3378 Stiftelsen Sætre Gård – Anskaffelse av luftavfukter
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 21.238 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3379 Tromsø Røde Kors - Utbedring av kafélokaler til arbeidstrening
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3380 Ålen Røde Kors Hjelpekorps - Beredskapsbil/ mannskapsbil
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3382 Eirik Øvreeide – Restaurering av ildsteder på Rekve Mylna
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3384 Dramatikkens hus - HMS og brannsikring
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 126.650 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3386 Tore Tønnessen – Restaurering av sjøbu
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3387 Erdal skulehus – Sikring av pipe m.m.
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3388 Kjell Feigum – Istandsetting av fjøs og silo
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3389 Smøla museum - Istandsetting av vegger på brygga i Sanden
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 205 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss