1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3230 - Hjørundfjord kulturvernlag - Stavset Internatskole - Istandsetting av vinduer
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3233 - Stiftelsen Disen kulturveksttun - Teaterverkstedet - Antikvarisk istandsetting av fasade
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3234 - Margrete Kristine Eskedahl – Mogens Thorsens gate - Utskifting av gammelt el-anlegg
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3235 - HSD Sunnhordland AS - Veteranskipet Sunnhordland - Sikkerhet om bord
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3237 - Lom Bygdamuseum - Presthaugen - Restaurering av låvetaket
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3238 - Røyken historielag - «Skipperstua» i Hyggen - Utbedring
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3240 - Stiftelsen Christian Radich - Ny styresentral for brannalarmanlegg
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 88.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3241 Veteranskibslaget Stavenes - Kjøp av nye kjettingsakser, overhaling av ankervinsj og bomvinsj
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 233.400 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3242 - Bardu Lions Club - Renovering og sikring av fjøsbygningen på Vekved
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3243 Geitbåtmuseet - Enge Tresliperi - Rehabilitering - Fase 2
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 205 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss