1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3390 Lillehammer Røde Kors Hjelpekorps - Snøscooter og redningspulk
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3391 Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum IKS - Drift- og sikkerhetsutstyr for M/K Vally
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 34.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3392 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Generatorsett og til elektriske arbeider
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 1.769.786 til ovennevnte prosjekter
les mer>>P 3393 Skadevernprisen 2017 - Stiftelsen Organdonasjon
18.10.17
... ...i styremøte 18. oktober 2017 besluttet styret i Stiftelsen UNI å tildele Stiftelsen Organdonasjon Skadevernprisen 2017 med kr. 1.000.000.
les mer>>P 3394 Miljøvernprisen 2017 - Den Norske Turistforening
18.10.17
... ...i styremøte 18. oktober 2017 besluttet styret i Stiftelsen UNI å tildele Den Norske Turistforening Miljøvernprisen 2017 med kr. 1.000.000.
les mer>>P 3395 Stiftelsen Røvær Sjøhus - Bevaring av taket på Røvær Sjøhus
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr.200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3396 Nordsjøfartmuseet - Utbedring av gjenstandsmagasin
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3397 Haukedalen Fjellstove AS – Sikring av fjellstua på Rørvikfjellet
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3401 Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum - Overlevelsesdrakter og hjertestarter på M/S Gamle Oksøy
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI hhv kr. 108.900 og kr. 18.048 til ovennevnte prosjekter
les mer>>P 3402 Surnadal Røde Kors Hjelpekorps - Kjøp av båt med utstyr
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr.200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 205 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss