1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 9927-A Per Bjørn Foros - Istandsetting av Stampjordhuset "Liland"
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til istandsetting av Stampjordhuset "Liland"
les mer>>P 9929 Norsk Utvandrermuseum - Sikring
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 16.000 til sikring
les mer>>P 9930-A Freddy Larsen - Skreien 1 - Livbeltekasser
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til livbeltekasser på dekk for Skreien 1.
les mer>>P 9931-A Marhaug og Botn Sanitetsforening - Omlegging av tak
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til omlegging av tak på "Skolebakken".
les mer>>P 9933-A Hanne Kari Wedøe Bakke - Istandsetting av grue og pipe
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av grue og pipe på Seterstørhuset på Oppegård på Toten
les mer>>P 9937 Stift. Sørlandets Maritime VGS - Redningsdrakter
18.04.13
... ... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 180.000 til kjøp av 100 stk. nye redningsdrakter ombord på Sjøkurs
les mer>>P 9938 Stift. Sørlandets Maritime VGS - Utskifting av slanger og strålerør
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 44.300 til utskifting av slanger og strålerør om bord på Sjøkurs
les mer>>P 9939 Glimts Venner - Restaurering av hekken på M/K Glimt II
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 øremerket restaurering av hekken på M/K Glimt II
les mer>>P 9941 Frank Åbyholm - Rehabilitering av loftsbygning
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til rehabilitering av en loftsbygning ved Bergetunet
les mer>>P 9943 Line Østbye og Kolbjørn Gjestvang - Restaurering av tak
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til restaurering av taket på hovedbygningen på Smeby Vestre
les mer>>Totalt 187 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss