1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1817 Bjarne Dyrdal - restaurering av Jensa-Naustet
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 46.500 til restaurering av Jensa-Naustet i Dyrdal
les mer>>P 1818 Jølster kommune - dreneringsgrøft
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til dreneringsgrøft ovenfor Astruptunet i Jølster
les mer>>P 1819 Skjærberget Ungdomslag - ildsteder og elektrisk anlegg
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til utbedring av ildsteder og elektrisk anlegg ved lokalet Varden ved Skjærberget Ungdomslag
les mer>>P 1820 Museum Nord - Eiere: Tordis, Even, og John-Magnus Johnsen - restaurering av Tuva
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 til restaurering av Tuva, et fredet samisk gårdsanlegg
les mer>>P 1821 Røde Kors - Bardu - beredskapsgarasje
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 24.000 til bygging av beredskapsgarasje/depot for Hjelpekorpets kjørerøypark og beredskapsutstyr
les mer>>P 1822 WayBack Trondheim - kjøp av sykler og sykkelutstyr
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 øremerket kjøp av sykler og sykkelutstyr for WayBack Trondheim
les mer>>P 1824 Stiftelsen Lillehammer Museum - Maihaugen -Lillehammer - sikringstiltak
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til oppgradering av innbrudds sentralen og presentasjonssystemet for kameraovervåking på Maihaugen
les mer>>P 1825 Kirkens Bymisjon Haugalandet - prosjekt Pedalen Sykkelverksted
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til istandsetting av lokaler samt til sykler og hjelmer og diverse utstyr til butikken i forbindelse med Pedalen Sykkelverksted
les mer>>P 1826 Anne Elisabet Kvien - restaurering av Svarehuset
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av Svarehuset på gården Mølnremma
les mer>>P 1827 Fredrik Ivarsen - brannvarslingsanlegg
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til brannvarslingsanlegg i bryggeeiendommen Nedre Bakklandet 8 i Trondheim
les mer>>Totalt 187 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss