1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1911-A Anni og Svein Hågøy - Vøling av to steinhus
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til vøling av uteflor og vaskehus/eldhus på Myrtveit
les mer>>P 1896-A Ludvig Korsøen - Restaurering av jordkjeller/potetkjeller på Krossøy
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av gjordkjeller/potetkjeller på Krossøy
les mer>>P 1908 Røde Kors Hjelpekorps - Soknedal - Beredskapshenger inkl. innkjøp av nytt matriell
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til beredskapshenger inkludert innkjøp av nytt materiell.
les mer>>P 1920 LEVE, Finnmarks fylkeslag - Familiesamling for etterlatte etter selvmord i oktober 2013
22.08.13
... ...fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til støtte til familiesamling
les mer>>P 1921 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Bygningsverndag 2013 - Vøienvolden Gård - Markedsføring
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til finansiering til markedsføring.
les mer>>P 1927 Sandnes kommune, Eiendom - Thrane gård - Brannsikring
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 312.000 til brannsikring av Thrane gård.
les mer>>P 1928 Terje Stallvik - Salteriet i Råvåg
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til maling av Salteriet i Råkvåg.
les mer>>P 1929 Valdresmusea AS - Valdres Folkemuseum - Sikring
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til sikring av en instrumentutstilling ved Valdres Folkemuseum.
les mer>>P 1931 Gunnar Marius Noer - Restaurering av svalgangsbygning
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 til innvendig restaurering av svalgangsbygning på Øst-Nor
les mer>>P 1932 Leksvik kommune - Grande landhandel museum
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 90.000 til oppgradering av el-anlegg og brannalarm ved Grande landhandel museum.
les mer>>Totalt 187 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss