1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 9944 Eldholm Vel - Restaurering av kverna ved Dalselva
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av kverna ved Dalselva
les mer>>P 9946 Foreningen Skibbåtværs Venner - Branndør og brannsikkerhetsutstyr
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000b øremerket branndør og brannsikkerhetsutstyr ved Fiskerhjemmet på Skibbåtsvær
les mer>>P 9948 Åsmund Midtgarden - Reparering av tak
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til reparering av taket på løa ved tunet Suistog
les mer>>P 9949 Varanger Museum IKS - Avd. Vardø - Sikring av samlingene
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til sikring av samlingene i Vardø
les mer>>P 9950 Skien kommune - Sprinkleranlegg ved Skien Prestegård
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 øremerket sprinkleranlegg ved Skien Prestegård
les mer>>P 9951 Ålen Røde Kors Hjelpekorps - Søkeutstyr for vann og elveredning
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 140.000 til søkeutstyr for vann og elveredning
les mer>>P 9952 Seilskøyteklubben Colin Archer - Restaurering av L/S Minde
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av L/S Minde
les mer>>P 9953 Skonnerten Svanen - Teknisk kontroll
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til pålagt teknisk kontroll
les mer>>P 9954 Norsk Folkemuseum - Sikring av utstilling
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 1.000.000 til sikring av utstilling i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014
les mer>>P 9955 Stiftelsen Lillehammer Museum - Utstyr for digitalisering av fotosamling
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 øremerket utstyr for digitalisering av fotosamlingen på Maihaugen
les mer>>Totalt 187 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss