1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1914 Kirkens Bymisjon Oslo - Bemanning
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til styrket bemanning.
les mer>>P 1915 Kistefos-Museet - "Levende Fabrikk"
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til HMS og sikkerhetstiltak i forbindelse med driftsettelse av prosjektet.
les mer>>P 1916 Kirkens Bymisjon Drammen - Myrsnipa samværsted - Innredning og utstyr til videoovervåking
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 183.000 til innredning og utstyr til videoovervåking.
les mer>>P 1917 MaritaStiftelsen - Oppstart av Marita Virke
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til oppstart av Marita Virke.
les mer>>P 1918 Norges Svømmeforbund - Svømmeundervisning for innvandere med ikke-vestlig bakgrunn
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til støtte til svømmeundervisning for innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.
les mer>>P 1919 WayBack - Oppgradering av materiell og gjennomføring av ulike aktiviteter
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til oppgradering av materiell og til gjennomføring av ulike aktiviteter.
les mer>>P 1894 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum - Kameraovervåking
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 160.000 til kameraovervåking ved museet
les mer>>Stm189-A01 Maria Figenschau - Antikvarisk istandsetting av Dreyergården
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av vinduer, samt utskifting av syllstokk og til oppmuring av tørrmur på østvegg.
les mer>>P 1888-A Nord-Troms Museum - Maursund Handelsgård - Drenering og utbedring av grøft
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til forebyggende drenering og utbedring av grøft
les mer>>P 1890-A Nærøyfjordens Verdensarvpark - Inge Olai Sønnerheim - Istandsetting av våningshus
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til istandsetting av våningshus på fjellgården Sinjarheim.
les mer>>Totalt 187 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss