1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1864-A Sodefjed Forsamlingshus - Nytt elektrisk anlegg
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til nytt elektrisk anlegg ved Sodefjed Forsamlingshus
les mer>>P 1865 Åse-Lill Lundberg - Hellandhuset
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av drengestova til Hellandhuset på Nyhaugen på Fjøsanger.
les mer>>P 1866-A Solveig Halvorsen - Møllebygningen
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til reparasjon av møllebygningen ved Tøråsen dammen
les mer>>P 1868-A Holt Omsorgsbolig - Tandemsykkel
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 22.000 til kjøp av tandemsykkel for beboere med fysiske og psykiske lidelser samt rusproblematikk
les mer>>P 1871-A Bjørn og Margit Landås - Futegarden Alværn
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 76.00 til utbedring av skorsteinene ved Futgarden Alværn
les mer>>P 1872-A Hjertedamer - Oppstart
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til kjøp av programvare, treningsdukke og til informasjon/brosjyrer for Hjertedamer
les mer>>P 1873-A Fjell Kystlag - Smia i Storesund
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 7.200 til drenering ved Smia i Storesund og med inntil kr. 5.000 til anskaffelse eller reparering av balatarreimen i smia
les mer>>P 1844 Saltdal kommune - Dragesaga
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av Dragesaga til museumsformål
les mer>>P 1845 Fjord- og Jektnemnda - Jekta Pauline - Aggregat m.m
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til 220 V aggregat og varmtvannsanlegg for museumsfartøyet Jekta Pauline
les mer>>P 1846 Heidi Vallestad - Storehuset fra Eldalen
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til antikvarisk istandsetting av storehuset fra Eldalen
les mer>>Totalt 187 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss