1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1935 For Fangers Pårørende (FFP) - Avd. Trondheim - Reflekterende familieterapi - 1. prosjektår
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 for første prosjekt-år (for 2013) i forbindelse med der treårige prosjektet "Reflekterende familieterapi i Trondheim fengsel".
les mer>>P 1937 Kirkens Bymisjon Drammen - Boliger
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 251.990 for tilpasninger av boliger i etterverns arbeid ved avd. FRI i Drammen
les mer>>P 1940 Holger Otto Jahr - Istandsetting av to piper på Vestgården
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000øremerket istandsetting av to piper på Vestgården i Rælingen.
les mer>>P 1941 Museet Midt IKS - Avd. Norsk Sagbruksmuseum - ITV-anlegg
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 121.065 til ITV-anlegg ved Spillum Dampsag & Høvleri.
les mer>>P 1944 Stiftelsen Bautahaugen Samlinger - Hedalen Mølle
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 350.000 til isandsetting av Hedalen Mølle
les mer>>P 1945 Norsk Hurtigrutemuseum - Renovering av DS "Finmarken"
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til renovering av salonger, haller og lugarer samt stålbehandling og sikringstiltak av skipsseksjonen tilhørende DS "Finmarken".
les mer>>P 1946 Truls Alnes Antonsen - Skrogreparasjon
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til skrogreparasjon på losskøyta West Wind.
les mer>>P 1947 Odd Kjerringvåg - Restaurering av notehenget på Kjerringvåg
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til restaurering av notehenget på Kjerringvåg.
les mer>>P 1948 Ottar Pedersen - Restaurering av våningshus
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av våningshuset ved C.L.Larsens handelsted
les mer>>P 1949 Øystein Menes - Nytt elektrisk anlegg på Husetuft
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til nytt elektrisk anlegg i Gamlestova på Husetuft.
les mer>>Totalt 187 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss