1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1671 Sameiet Lillegården - sikring av skorsteinpipe
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til sikring av skorsteinspipe på forpakterboligen i Tyholtveien 2b, ved Lillegården i trondheim
les mer>>P 1672 M/S Norfolk - nødvendig rdnings- og nødutstyr
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 120.000 til kjøp av nødvendig rednings- og nødutstyr for M/S Norfolk
les mer>>P 1673 Kjellesvik Eiendom AS - Gamle Moi Stolfabrikk - rehabilitering av tak
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til rehabilitering av taket på gamle Moi Stolfabrikk
les mer>>P 1674 Stiftelsen Ringebu Prestegard - restaurering av vognskjul
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 125.000 til restaurering av vognskjul ved Ringebu Prestegard
les mer>>P 1675 Frelsesarmeen rusomsorg, Bosatt - kost- og ernæringsprosjekt
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 176.490 til brosjektet "Bordsatt"
les mer>>P 1676 Norsk Folkehjelp Andøy - utstyr for skredsøk
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til utstyr for skredsøk
les mer>>P 1677 Johan Kåre Vadøy - kaianlegg
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til utbedring av betongkai ved Smørhamn Handelstad
les mer>>P 1678 Norsk Teknisk Museum - brannisikre skap
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til brannsikre skap med avtrekk
les mer>>P 1679 - Vega kommune - Vega Kirke - brannvarslingsanlegg
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til montering av brannvarslingsanlegg i Vega kirke
les mer>>P 1681 Norsk Kulturarv - informasjon og veiledningsarbeid
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til informasjon og veiledningsarbeid i forbindelse med "Ta et tak 2012"
les mer>>Totalt 132 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss