1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1515 A Vestre Toten Kommune - sikring- og restaurering av kirkestallene
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til sikring- og restaurering av kirkestallene ved Ås kirke, Trinn 1
les mer>>P 1516 A Kristiansund Småbåtlag - skifte av tak på Stornaustet
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til skifte av tak på Stornaustet
les mer>>P 1517 A Bragdøya Kystlag - ny hjertestarter
02.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ny hjertestarter på Bragdøya
les mer>>P 1518 A Nærøyfjorden Verdsarvpark/ Eier: Thorbjørn Sundt - restaurering av "Tobakkshuset"
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av "Tobakkshuset" på garden Styvi
les mer>>P 1520 - Scandinavie Eiendom AS - elektro og brannvarsling
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000, øremerket elektro og brannvarling i Torolv Kveldulvsonsgt. 43
les mer>>P 1521 - Stiftelsen MS Hindholmen - utbedring av skade i maskinen
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til utbedring av skade i maskinen på MS Hindholmen
les mer>>P 1522 Sjømilitære Samfund - ombygging av sprinkleranlegg
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 øremerket ombygging av sprinkleranlegg i forbindelse med rehabilitering av "Kongesalen"
les mer>>P 1523 Christian Sulheim - innstallering av brannvarslingsanlegg
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til innstallering av brannvarslingsanlegg i forbindelse med restaurering av driftsbygningen på Uppigard Sulheim
les mer>>P 1524 Østerhaug Gård - utbedring av tak og takrenner
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til utbedring av tak og takrenner på Østerhaug Gård
les mer>>P 1526 Sameiet Vestre Voksen Gård - brannvarslingsanlegg
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til brannvarslingsanlegg ved Vestre Voksen gård
les mer>>Totalt 132 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss