1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1587 Gran kommune, Kulturkontoret for Lunner og Gran - restaurering av Klokkerlåven
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 320.000 til restaurering av Klokkerlåven på Gran
les mer>>P 1588 Nils Evanger - Jonas Lunds Hus - vanntåkeanlegg
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til montering av et vanntåkeanlegg i 3. etg og loft-hems i Jonas Lunds hus i Eikevåg
les mer>>P 1589 Sunnmøre Museum - Istandsetting og konservering av Slettereitstova
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til istandsetting og konservering av Slettereitstova
les mer>>P 1590 Røde Kors - Bergen - Prosjekt "Døråpner 2012"
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 220.000 til prosjekt - Døråpner 2012
les mer>>P 1591 Kragerø Kystlag - Gamle Kragerø - sikkerhetsutstyr og kurs
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til omsøkt sikkerhetsutstyr og kurs i 2012 i forbindelse med Gamle Kragerø
les mer>>P 1593 Sunnhordland Museum - Landastabburet og Stolmastova - Omlegging av nye tak
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 164.000 til omlegging av nye tak på Stolmastova og Landastabburet
les mer>>P 1594 Lundevann Krise- og Omsorgssenter - opppgradering av sikkerheten ved senteret
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til oppgradering av sikkerheten ved senteret
les mer>>P 1595 Lundevann Krise- og Omsorgssenter - bytte av sikringsskap
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til bytte av sikringskap og installasjon av flere kontakter og serie målere
les mer>>P 1596 Lundevann Krise- og Omsorgssenter - prosjektet "Et grønt image"
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 5.000 til kjøp av 2 matkompostbinger
les mer>>P 1597 Henie Onstad Kunstsenter - sikringstiltak i 2012
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til omsøkte 3 sikringstiltak i 2012
les mer>>Totalt 132 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss