1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1552 Gamvik Museum - Ekspedisjonsfartøyet "Gamvik" - Restaurering
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til 3 prosjekter i forbindelse med restaurering av ekspedisjonsfartøyet Gamvik
les mer>>P 1553 Røde Kors - Drammen Hjelpekorps - Mannskapsbil og trekkvogn
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til innkjøp av mannskapsbil og trekkvogn for Røde Kors Drammen Hjelpekorps
les mer>>P 1555 Norsk Veteranskibsklub - D/S Børøysund - sikkerhetskurs og sikkerhetsutstyr
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til diverse sikkerhetskurs og sikkerhetsutstyr for D/S Børøysund
les mer>>P 1556 Norsk Veteranskibsklub - D/S Børøysund - standsetting av livbåt
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av babord livbåt om bord i D/S Børøysund
les mer>>P 1557 Norsk Veteranskibsklub - D/S Børøysund - vedlikehold
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til vedlikehold/dokking i forbindelse med 5-årsklassing for D/S Børøysund
les mer>>P 1558 Norsk Veteranskibsklub - D/S Styrbjørn - sikkerhetskurs og sikkerhetsutstyr
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til sikkerhetskurs og sikkerhetsutstyr ombord i D/S Styrbjørn
les mer>>P 1559 Norsk Veteranskibsklub - D/S Styrbjørn - vedlikehold
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til vedlikehold/dokking, samt 5-årsklassing og plateskift ombord i D/S Styrbjørn
les mer>>P 1560 Steigen bygdetun - Brannalarm
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til montering av brann og innbruddsalarm ved Steigen bygdetun
les mer>>P 1562 Skonnerten Svanen - Restaurering av skrog og rigg
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ekstraarbeider i forbindelse med restaurering av skrog og rigg på skonnerten Svanen
les mer>>P 1563 Johan Ramdahl - Orkanger stasjon
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 øremerket til reparasjon av taklekkasjer, inkl. nye takrenner og nedløp piper
les mer>>Totalt 132 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss