1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3866 Beate Tuxen Bredesen - Tak på stabbur
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P3867 Stiftelsen Veien Ut - Renovasjon av kjøkken til et prosjekt for sosialt entreprenørskap
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3869 Per Einar og Torstein Bergstøl - Gjenoppbygg del av Bergstølsaga
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt

les mer>>P 3872 Aslak Aslaksen - Istandsetting av smie
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt

les mer>>P 3873 Fetsund lenser - Oppgradering av sikringsanlegg
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt

les mer>>P 3874 Fiskeværet Skipnes AS - Brannberedskap på fiskeværet
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt

les mer>>P 3878 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Bygningsverndagen 2018
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt

les mer>>P 3879 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Møre - Sikring av nytt bymisjonssenter i Ålesund
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 107.495 til ovennevnte prosjekt


les mer>>P 3880 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Møre - Oppussing av nytt senter i Ålesund
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt


les mer>>P 3881 Lillesand menighetsråd - Brannvern i Tingsalen
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt


les mer>>Totalt 207 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss