1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3980 Naturhistorisk museum - Nytt Klimahus - Sikring
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 2.500.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 3982 Fredrikstad Bryggeri - Losjeveien 2 AS - Sanering av farlig avfall
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 3987 Roy Hartvik Bjerkmo – Fortsatt restaurering av Roy Al
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3988 Villa Fridheim - Sikring
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 123.578 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3989 Erik Borgen – Tønvold Gård - Utbedring av murerarbeid
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 3990 Gamvik Museum - Ekspedisjonsfartøyet Gamvik - Videre restaurering
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3861 Stift. Kirkens Bymisjon - Kjøp av båt til Vestgården på Hvasser
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 207 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss