1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3681 Hamar Røde Kors Hjelpekorps - Bilhenger
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3684 Molde og Romsdals Turistforening - Brannsikring i forbindelse med restaurering av den gamle Storlihytta
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3685 Ingolfsland Borettslag - Branndører i hjørneblokka sydvest i Sing Sing storkvartal
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3686 24/7-senteret - Minibuss
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3688 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Permanente sikringsruter i Koboltgruvene
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3690 Hans Kristen Hafsås - Restaurering av smie på Hjelden
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3691 Forbundet Kysten - Miljøtiltak i kystlagene i 2018
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 600.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3692 Huitfeldtbrygga AS - Istandsetting av Huitfeldtbrygga
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3693 Redningsselskapet Region Sør - Nytt utstyr for Forebyggende Seilas i 2018
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 279.685 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3694 Bjørn Inge Ruset - Sikring av tørrmur i gjødselkjeller
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 207 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss