1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1128 Grevrusten v/Knut Arild Teigum - eetablering av mur
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget . 20.000 til restaurering og reetablering av tørrsteinsmur ved ”Øvre Lykkja” ved Grevrusten i Vågå kommune.
les mer>>P 1129 Røde Kors - Sandnes Hjelpekorps - Mannskapsbil
25.08.09
... fikk på styremøte 25. august 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til ny mannskapsbil for Sandnes Røde Kors.
les mer>>P 1130 Interimsgruppa for bevaring av Gamleskolen - Harestua gamle skole
25.08.09
... fikk på styremøte 25. august 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000. til restaurering og istandsetting av Harestua gamle skole.
les mer>>P 1131 Ungdom mot Vold - barne- og ungdomskriminalitet
25.08.09
... fikk på styremøte 25. august 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 350.000 til bekjempelse av barne- og ungdoms-kriminalitet i 2009/2010.
les mer>>P 1132 Kirkens SOS Møre og Romsdal - sammen med Hedmark og Oppland - Veilederskole
25.08.09
... fikk på styremøte 25. august 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til veilederskole – et nytenkende samarbeidsprosjekt mellom Kirkens SOS i Møre og Romsdal og Kirkens SOS i Hedmark og Oppland.
les mer>>P 1133 Kirkens SOS i Norge - prosjekt SOS-chat
25.08.09
... fikk på styremøte 25. august 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til å delfinansiere en utvidelse av krisetjenesten med en SOS-chat via internett.
les mer>>P 1134 Lærdal kommune /Borgund Stavkirke - brannverntiltak
25.08.09
... fikk på styremøte 25. august 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 1 mill. til brannverntiltak ved Borgund Stavkirke.
les mer>>P 1135 Stiftelsen WayBack Kristiansand - Oppstartsfase
25.08.09
... fikk på styremøte 25. august 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til økt bemanning i en oppbyggingsfase av WayBack's avdeling i Kristiansand.
les mer>>P 1136 Storfjordens Venner / Asle Ringdal - Furneset
25.08.09
... fikk på styremøte 25. august 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 209.837 til restaurering og brannsikring av stovehuset på garden Furnes i Møre og Romsdal.
les mer>>P 1137 Nordheradsprosjektet / Vågå Historielag - restaurering av stugu på Flåten
25.08.09
... fikk på styremøte 25. august 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til restaurering av stugu på Flåten
les mer>>Totalt 125 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss