Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 974 Stiftelsen Guts - Utbedring av lokaler

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 22. april 2008 innvilget kr. 320.000 til oppussing av GUTs lokaler i Drammen.

Guts er et døgnbemannet privat omsorgstilbud innen rusomsorgen og har sitt utspring fra Filadelfia Drammen. Guts har vært drevet siden 2005. Guts gir hjelp til rusavhengige som trenger støtte og veiledning i prosessen mot et rusfritt liv.

Guts er i dag registrert som egen stiftelse og har et ønske å synliggjøre at Guts ikke er et forkynnende arbeid under Filadelfia, men en egen stiftelse som jobber med omsorg og hjelpearbeid.

Guts er å betrakte som en rusfri sone, men skal være et omsorgstilbud i en fase av livet, der den enkelte ikke riktig vet ha han ønsker. Det kan være rusavhengige som venter på annen behandlingsplass, trenger et korter opphold for å stoppe en negativ utvikling, eller er kommet fra soning eller behandling og trenger en springbrett ut til samfunnet. Foreløpig er tilbudet for gutter mellom 18 og 50 år med rusproblemer, og har også åpnet for metadonbrukere som sliter med sidemisbruk.

Guts jobber målrette mot Nav for brukere som skal etablere seg på nytt.
I 2007 hadde de 45 bruker innom med 20540 kliendøgn på huset.

For å kunne gi et bedre tilbud er det ønskelig å bygge på huset med bad og toalett, samt også få til nytt oppholdsrom. Ferdig utbygget vil man kunne ta imot tolv brukere, mot i dag åtte. Guts har nå fått ja av Drammen kommune til kjøp av huset, og lån vil bli tatt opp til dette formål.

Det omsøkte prosjektet gjelder forprosjektering, oppussing av rom, oppgradering av brannteknisk utstyr og rehabilitering av dusjrom.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss