Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 903 Stiftelsen MS Skøy

fikk av Stiftelsen UNI i februar 2008 innvilget kr. 99.000 til innkjøp av elektronisk navigasjonsutstyr

M/S Skøy ble bygget i i Risør på Moen i 1960 og var i aktiv lostjeneste på Sørlandet fra 1960 til 1990. Fra 1990 ble fartøyet overdratt til Statens Informasjonstjeneste som på den tid administrerte ”Sjøvettkampanjen” og har siden vært flittig brukt i forebyggende arbeid for å redusere ulykker på sjøen i Kristiansandsområdet.

Båten ble vernet av Riksantikvaren i 1996 som eneste ikke-modifiserte losfartøy av denne typen.

I 2003 ble fartøyet overdratt til en egen stiftelse som skal føre driften videre utenfor det offentliges regi.

Utstyret om bord er forsøkt bevart etter antikvariske prinsipper, men nå må utslitt radar, kartplotter og ekkolodd fornyes, en tøff investering for et trangt budsjett.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss