Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 880 Foreningen Skonnerten Solrik - Master

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 4. desember 2007 innvilget kr. 400.000 til utbedring av stormast o.a. etter mastehavari på S/S Solrik i sommer.

Skonnerten S/S Solrik ble bygget på Lista i 1929, og har bl.a. gått i fraktfart på Norskekysten før hun i 1996 ble kjøpt av Foreningen Skonnerten Solrik – en ideell forening av lokale krefter i Grimstad. Skonnerten har gjennomgått betydelig restaureringsarbeid opp gjennom årene basert på dugnad og er nå i drift som skoleskip og charterbåt. Solrik er beskrevet som ”Et uvanlig velskapt fartøy med fin linjeføring”.

Driften av S/S Solrik var tilfredsstillende på forsommeren i år, og forhåndsbestilling av turer borget for en akseptabel inntjening. Imidlertid opplevde man et mastehavari 28. juni. Formasten brakk grunnet råte som ikke var synlig på utsiden. S/S Solrik er nå under reparasjon ved Ring-Andersens Skibsværft i Svendborg, Danmark og har nå fått et bindende tilbud fra skipsverftet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss