Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 867 Sollerudstranda Skole - Dyrafjeld - eks Anna Kristina

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 4.desember 2007 innvilget kr. 107.800 til overlevelsesdrakter ombord i "Dyrafjeld".

Sollerudstranda skole er en spesialskole som holder til ved Lysaker hvor den driver alternativ undervisning for 9. og 10. klasse elever som har falt ut av normalskolen. Årsakene kan være omsorgssvikt, sosiale vanskeligheter, mobbing og skoletretthet. Noen elever er i risikogruppen for bruk av stoff.

”Dyrafjeld”, eks. «Anna Kristina» er en galeasrigget jakt fra 1889 og tilhører nå Sollerudstranda Skole. Hun har pris for best restaurert skute og er registrert på Riksantikvarens liste over verneverdige fartøyer. Skuta drives som et vanlig elevprosjekt og ti elever er fast knyttet til skuta. Skoleskipet presenterer en mulighet for et tilpasset undervisningstilbud til elever som av ulike grunner ønsker seg noe annet enn den vanlige” skolen.

Fartøyet er medlem av Norsk Fartøyvern forening.

Etter pålegg fra Sjøfartsdirektoratet må skipet skaffe fem overlevelsesdrakter med avtagbare hansker. Disse kan skaffe til en stykkpris av ca kr. 10.000 pr. stk

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss