Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 862 Skadevernprisen for 2007 - KIM-Senteret

ble på styremøte 18. oktober 2007 tildelt KIM-senteret med kr. 250.000. Prisen ble overrakt Kirste Rekdal på stiftelsens styremøte 4. desember 2007.

Styret begrunner tildelingen som følgende:

KIM-senteret ble stiftet i 1998 for å utvikle en helhetlig forståelse for rehabilitering av mennesker med psykiske problemer og lidelser. Stifteren, interesseorganisasjonen Mental Helse Sør-Trøndelag, har i mange år samlet sine medlemmers erfaringer og ønsker om innhold i egen rehabilitering og attføring. Denne erfaringsbaserte kunnskapen og all tilsvarende kunnskap samlet i de årene stiftelsen har eksistert, ligger til grunn for alt arbeid i KIM-senteret.

Samfunnet deler fortsatt inn tiltak for mennesker i en tilfriskningsprosess inn i:
1) Sykdom med behandling
2) Rehabilitering
3) Attføring.

KIM-senterets mål er å utvikle brukerperspektivet. Brukernes erfaring viser at det beste er at denne prosessen gjennomføres som ett løp hvor den enkelte kommer i aktivitet så tidlig som mulig. Den ene fasen bør automatisk gå over i neste etter hvert som en er klar for det.

Alle som ønsker å prøve ut, eller øve opp arbeidsevnen sin, skal kunne benytte seg av KIM-senteret, - ikke bare de som har fått godkjent attføring av NAV.

Målet for alle som søker seg til KIM-senteret er å komme ut i jobb.

I dag kan KIM-senteret tilby tiltaksplasser på:

Avdeling Kafé Kontakt i Fjordgata 19.
Avdeling Brukthandleriet Sirkulus
Avdeling ”Reparasjon, Vedlikehold og Transport”
Datakurs
Avdeling Kontoret

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss