Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 741 Orkla Industrimuseum - Sikring av bygninger etc

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 29. august 2006 innvilget kr. 928.750 til sprinkleranlegg ved Thamshavnbanen.

Thamshavnbanen ble bygget for å frakte malm fra gruvene på Løkken Verk til utskipningshavna ved Orkanger. Da banen ble åpnet i 1908 var Thamshavnbanen Norges første elektriske jernbane. I dag er Thamshavnbanen verdens eldste bane drevet på vekselstrøm. Banen hadde passasjertransport fra starten og frem til 1963. I 1974 ble produksjonen i gruvene på Løkken Verk lagt om, og dermed sluttet også kistogene å gå.

I 1982 begynte en ny epoke i banens historie. Thamshavnbanens Venner ble stiftet for å restaurere banen og det rullende materiellet. Året etter, på dagen 75 år etter åpningen av banen, rullet det første museumstoget.

Prosjektet er ett av mange som tar sikte på en fullstendig renovering av Thamshavnbanens rullende materiell fram mot 100-årsjubileet i 2008. Imidlertid vil mye av den planlagte renoveringen være bortkastet om en ikke forbedrer lagringsmulighetene for det nyrestaurerte materiellet. Derfor tar prosjektet mål av seg til å etablere et mer klimariktig og branntrygt miljø for lokomotiver og personvogner for å ta vare på den investeringen de nå legger ned i lokomotiver og vogner.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss