Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 740 Slottsfjellsmuseet IKS- byggeprosjekt

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 29. august 2006 innvilget kr. 1.000.000 til brannsikring i forbindelse med byggeprosjektet ved Slottsfjellsmuseet.

Vestfold Fylkesmuseum (nå pr. 1.1.09 Slottsfjellsmuseet IKS) er Vestfolds eldste kulturhistoriske folkemuseum og arvtaker til det gamle Tønsberg museum fra 1894 og Tønsberg sjøfartsmuseum. Samlingene fra disse kom til å danne basis for det nye fylkesomfattende museet fra 1939.

Museets målsetning er å gi økt forståelse for menneskers liv i Vestfold opp gjennom tidene, og formidle hvordan historien er med på å forme lokalmiljøene.

Museet ligger plassert mellom Farmannsveien og Slottsfjellet i Tønsberg. Beliggenheten ved foten av Slottsfjellet tilsier et spesielt ansvar for formidling av den lokal middelalderhistorien. På friluftsmuseet ligger Vestfold-gården med 14 tilflyttede hus fra ulike steder i Vestfold.

Museumsbyggene består av totalt seks forskjellige bygningskropper, bygget i tidsrommet 1952 til 1973 og tilfredsstiller ikke dagens krav til utforming, arbeidsmiljø, brannsikring, sikring av gjenstander generelt og innbruddsikring spesielt og har generert et forprosjekt finansiert av Vestfold Fylkeskommune og Tønsberg kommune.

http://www.wayback.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss