Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 710 Den Norske Frimurerorden (loge) - festsalen

fikk på styremøte 18. april 2006 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 1 mill. til rehabilitering av festsalen ved Den Store Landsloge i Nedre Vollgt. 19 i Oslo.

Den Norske Frimurerorden organiserer det frimureriske arbeid i Norge. På landsbasis består Den Norske Frimurerorden av Den Norske Store Landsloge som har sitt sete i Oslo, og 3 Provincialloger (Trondheim, Bergen, Tromsø). Provinciallogene har ansvaret for loger i sitt geografiske område.

Totalt er det i Norge 59 St. Johannesloger med til sammen noe over 18.000 medlemmer.

Hovedsetet i Oslo er Stamhuset i Nedre Vollgt. 19. Bygningen ble innviet den 22. september 1894, og er kjent i bybildet som nærmeste nabo til Stortinget og Wessels Plass. Det har i alle år vært prioritert å vedlikeholde bygningen og interiøret, men etter 111 år er det nå nødvendig med en gjennomgripende restaurering av festsalen slik at den kan tilbakeføres i sin opprinnelig stand. Festsalen i 2. etasje er en av landets fineste saler. Den er i barokkstil og med 14 meter i takhøyde. For noen år siden ble parkettgulvet fullstendig restaurert og nødvendig ekspertise ble hentet fra Østerike.

Nå er det vegger og tak som står for tur. Bygningen er unik i sitt slag, og det finnes neppe noen festsal med tilsvarende tidstypiske utsmykning i Norge. Dette gjør den spesielt bevaringsverdig. Bygningens eksteriør og interiør har høy verneverdi og er i fredningsklasse selv om det ikke er fredet etter kulturminneloven. Selv om det ble foretatt en oppussing på 1950-tallet, og løpende vedlikehold er godt ivaretatt, er det nå nødvendig med en fullstendig rehabilitering.

Byantikvaren i Oslo anbefaler sterkt ny restaurering av festsalen, og arbeidet vil bli utført med Brita Nyquist fra Riksantikvaren som konsulent.

Prosjektet er kostnadsberegnet til kr. 4.750.000.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss