Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 695 Oslo Maritime Kulturvernsenter - rømningsveier

fikk av Stiftelsen UNI i april 2006 innvilget kr. 24.475 til montering av to rømningsveier i skur 28.

Oslo Maritime Kulturvernsenter har avtale med Oslo Havnevesen om å disponere Skur 28, Nordre Akershuskai og har til oppgave bl.a. å vise bevaringsverdige fartøyer og maritime håndverk, være et informasjonssenter for norsk kystkultur og fartøyvern, og styrke kontakten mellom by og havn etc.

Skuret fungerer som kontorer, møte- og utstillingslokaler samt til lager for kulturvernsenteret, og særlig møtelokalet blir stadig mer brukt til maritime kurs og til foredrag og mindre teaterforestillinger. Som et ledd i arbeidet for å spre kunnskap om kystkultur og fartøyvern planlegger de å åpne sine arrangementer også for vanlig publikum med plass til ca 40 deltakere i møterommet.

Imidlertid er disse lokalene blitt inspisert av representanter for Oslo brannvesen som påpeker at det bør legges til rette for å sikre rømningsveier fra lokalet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss