Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 691 Fortidsminneforeningen - Den Trønderske avdeling - Villa Kvernbakken

fikk på styremøtet 17. februar 2006 innvilget kr. 188.000 til rehabilitering av pipe ved Villa Kvernbakken i Trondheim.

Fortidsminneforeningen er en frivillig forening med ca.8.000 medlemmer som arbeider for vern og bruk av vår kulturarv. De eier i alt 43 eiendommer. En av dem er ”Villa Kvernbakken” i Trondheim.

Det er her kommet pålegg fra Brannvesenet i Trondheim om å utbedre pipen. Hovedproblemet er at pipen ligger inntil tømmerveggen på den ene langsiden. Her er det krav om 10 cm luftet hulrom i dag, og har fått klare signaler om at dispensasjon ikke vil bli gitt.

Løsningen er å rehabilitere pipeløpene innvendig med keramiske rør som isoleres fra eksisterende pipe med leca-kuler. I tillegg er det en del andre mangler som må utbedres, bl.a. feieluker i kjeller og anbringere som går igjennom lufteløp.

http://www.svelvikrkh.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss