Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 605 Hardanger Fartøyvernsenter - M/Y Faun og M/Y Tysso - Vernehavn for disse

fikk på styremøtet 19. april 2005 innvilget kr. 200.000 til vernehavn for 2 maritime klenodier.

Hardanger Fartøyvernsenter er ett av tre nasjonale fartøyvernsentre, er utpekt av Riksantikvaren og har spesialkompetanse på arbeid med verneverdige fartøy.

I forbindelse med at Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum har kjøp M/Y Tysso har HFS inngått en samarbeidsavtale med NVIM som bl.a. tilsier at Tysso skal ha fritt opplag i yachthavnen i vinterhalvåret, mot at HFS utfører det kommende restaureringsarbeid samt det årlige vedlikehold og tilsyn med fartøyet.

På dette grunnlag er det nå derfor behov for en båtgarasje og et trygt og brannsikkert havneanlegg for de to sjeldne motoryachtene Faun (1916) og Tysso (1917).

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss