Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 540 Torpomoen rednings- og øvingspark

fikk på styremøte 30. august 2004 innvilget kr. 25.000 til gjennomføring av sikkerhetsdagen 2004.

Torpomoen rednings- og øvingspark er et kurs- og kompetansesenter innen fagområdene helse, miljø og sikkerhet, samt redning og beredskap. Organisasjonen ble stiftet våren 2003. Sammen med Norsk Luftambulanse, SpareBank 1 m.fl. skal det i september arrangeres ”Sikkerhetsdagen 2004”. Arrangementet er planlagt å være en årlig foreteelse med fokus på redning, beredskap, helse, miljø og sikkerhet, og skal både være informativt, gi opplæring samt gi en god opplevelse.

http://www.norskfolkemuseum.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss