Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 342 Ressurssenter for selvmordsforskning etc.

fikk innvilget kr. 95.000 til et selvmordsforebyggende arbeidsprosjekt.

Ressurssenter for selvmordsforskning og -forebygging søkte i brev av 7. mai 2001 Stiftelsen UNI om tilskudd til et arbeidsprosjekt om forebygging av selvmord.

Prosjektet er et ledd i selvmordsforebyggende arbeid hvor man ønsker å kartlegge holdninger til selvmord. Ett av målene for prosjektet dreier seg om en bevisstgjøring av holdninger til selvmord blant en rekke yrkesgrupper. Man ønsker derfor å sende ut spørreskjema til forskjellige grupper som et ledd i kompetanseheving om selvmordsforebygging av disse.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss