Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 340 Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

...fikk av Stiftelsen UNI 30. mai 2001 innvilget kr. 150.000 til lønnsmidler for en 1/2 stilling.

Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep søkte i brev av 29. mars 2001 Stiftelsen UNI om tilskudd til lønnsmidler for 2001.

Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, tidligere Kirkelig ressurssenter for Mishandlede Kvinner, ble etablert i 1996 som et samarbeid mellom Norges KFUK, Diakonissehuset Lovisenberg og Kirkerådet. Deres oppgave var å bygge opp en virksomhet for å håndtere utfordringene i møte med menneskers erfaring med den type kriminelle handlinger. Senteret har blitt et møte- og samtalested for mennesker med overgreps- og mishandlingserfaring og et kompetansesenter for dette arbeidet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss