Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 315 Mental Helse Norge

fikk innvilget kr. 500.000 til å videreføre planarbeidet om en lærings- og kompetanseavdeling ved Frogner Hovedgård samt videreutvikle planene for rehabilitering.

Mental Helse Norge søkte i brev av 13. mars 2001 Stiftelsen UNI om tilskudd til planlegging av Frognersenteret i Skien.

Mental Helse Norge er en landsomfattende sosialpolitisk interesseorganisasjon for mennesker med psykiske lidelser/problemer og for deres pårørende, helsepersonell og personer med interesse for disse problemene. MHN er åpen for alle og er landets største bruker- og pårørendeorganisasjon med 19 fylkeslag, 160 lokallag og ca 5000 enkeltmedlemmer. Man ser behov for å styrke oppbyggingen av tjenesten innenfor psykisk helseværn. En nasjonal styringsgruppe arbeider med et nasjonalt forebyggings-, kompetanse- og rehabiliteringssenter med lokalisering på Frogner Hovedgård i Skien.

http://www.skorovaseiendom.com/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss