Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 310 Bragdøya Kystlag - brannsikring i Saltebua

fikk innvilget kr. 100.000 til brannsikringstiltak.

Bragdøya Kystlag søkte i brev av 18. desember 2000 Stiftelsen UNI om støtte til brannsikring.

Bragdøya Kystkultursenter drives av Bragdøya Kystlag i samarbeid med Kristiansand kommune. En vesentlig del av virksomheten foregår i en restaurert sjøbod fra 1915 hvor det er permanent fiskeriutstilling med båter, redskaper etc. Lokalene benyttes flittig til ulike kulturarrangement. Kystlaget har fått pålegg fra brannvesenet om bedre brannsikring.

http://www.bragdoya.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss