Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 300 Redningsselskapet - RS 14 "Stavanger"

fikk innvilget kr. 100.000 til restaurering av RS 14 "Stavanger".

Redningsselskapet søkte i brev av 15. januar 2001 Stiftelsen UNI om støtte til restaurering av RS 14 "Stavanger"

Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning ble opprettet i 1891 og er en landsdekkende, humanitær forening. P.g.a. vårt lands kronglete kyst med båer og skjær, besteme NSSR seg tidlig for "mobile redningsstasjoner", dvs. redningsbåter. RS 1 Colin Archer ble sjøsatt i 1893.

RS 14 "Stavanger" ble bygd av Colin Archer i 1901 og feirer 100 år neste år. Båten skal konserveres på land og bli et monument over Redningsskøytene som sikkerhetsgaranti og kulturell bærebjelke. RS 14 blir ansett som spesielt egnet og unik som museums objekt. Hun har gjennomgått svært få forandringer og ombygninger. Siden hun ble solgt ut av Redningsselskapet i 1938 har hun kun hatt en eier, og ingen andre skøyter har en originalitet som "Stavanger".

Planen er at hun skal seiles til Stokmarknes i Vesterålen, der hun skal konserveres på land i et særlig bygd hus i tilknytning til Hurtigrutemuseet sammen med det ilandsatte Hurtigruteskipet "Finnmarken". Hurtigruta og redningsskøyta har vært institusjoner langs kysten og har vært avgjørende for bosetning og næringsgrunnlag.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss