Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 130 Stiftelsen Christian Radich - Restaurering

fikk på styremøte 5. oktober 1998 innvilget kr. 1 mill. til restaurering av skoleskipet "Christian Radich".

http://www.muho.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss