Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1070 MaritaStiftelsen - Hostsgt. 6

fikk på styremøte 10. februar 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til oppgradering av tak og fasade i Holstsgt. 6

MaritaStiftelsen ble dannet i 1984 på bakgrunn av det forebyggende arbeidet som Leiv O. Holstad startet i 1975. Dens hensikt og oppgave er å forhindre at ungdom begynner med rusmidler – og å hjelpe dem som har blitt misbrukere til et nytt og meningsfylt liv uten rus.

MaritaStiftelsen er særlig kjent for Maritafilmen i sitt skoleopplegg
- Rock mot Rus et opplegg rettet mot skolene
- startet i 2002 et eget ungdomsarbeid
- engasjerer seg i fengselsarbeid
- har drevet bruktbutikk i Markveien i Oslo siden 1994
- har siden 1990 samarbeidet med rehabiliteringsinstitusjoner i KRAFT og overtok i 2002 sentrale administrative funksjoner
- engasjerer seg internasjonalt
- har siden 1996 drevet Maritakafeen i Prinsensgt. i Oslo
- kjøpte i desember 2003 Holstsgt. 6, med bl.a. administrasjon, Marita Bo og Omsorg og Møbeltapetseringsverksted.

Siden 1994 har MaritaStiftelsen drevet arbeidstrening og ettervern gjennom Maritabutikken i Markvn. 67, senere også brukttøybutikken ”Den Røde Tråd” i Møllergt. 23 og møbeltapetseringsverksted i Holstsgt. 6.

Holstsgt. 6 brukes til botilbud for ungdom (Marita BO) og administrasjon. Tiltaket drives med delefinansiering fra Oslo kommune.

Etter flere år med vannlekkasjer ved takvinduene har vi med støtte fra Stiftelsen UNI fått ny inntekking av to av takvinduene, og et ønske er å gjøre ny inntekking av de resterende seks vinduer. Fasaden har hatt noe løs murepuss som ramler ned på gaten, og trenger reparasjon. Løs puss er fjernet for å forebygge ulykker, men fagmann trengs til å utbedre skadene.

www.marita.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss