Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1066 Oslo Røde Kors - Nettverk etter soning - Seiltokt i trøndelagskjærgården

fikk på styremøte 10. februar 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 160.000 til prosjekt Seiltokt.

Oslo Røde Kors Nettverksarbeid, Nettverk etter soning, har nærmere 140 straffedømte under oppfølging, og er Norges største ettervernstilbud for løslatte.

Hovedmålsettingen er å bistå mennesker med behov for å etablere nye sosiale nettverk etter soning i fengsel. Gjennom frivillig innsats og aktiviteter skal deltagerne/de straffedømte, trene sosiale ferdigheter, øke sin sosiale kompetanse og få økt mulighet til å etablere nye sosiale nettverk.

Oslo Røde Kors Nettverksarbeid har de siste tre årene gjennomført seilkurs i trøndelagsskjærgården. Kursene er blitt gjennomført med to fembøringer på 41 og 53 fot. Det er etablert et meget godt samarbeid med Fosen folkehøyskole som har stått ansvarlige for gjennomføringen av kursene.

Det er blitt bekreftet gjennom to ulike evalueringer at arbeidet har stor effekt og seilkursene trekkes frem av flere informanter som et viktig veiskille, i prosessen med å etablere et nytt og lovlydig liv, etter soning i fengsel. Foruten natur og kulturopplevelser, skaper dette et samhold og tilhørighet.

Dessverre står dette tilbudet nå i fare for å falle vekk, da dette utgjør stor innhugg i det totale budsjett, som fra år til år er krevende å forutsi.

http://www.rodekors.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss