Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1060 Nesodden kommune - Teglsteinsbygningen på Steilene

fikk av Stiftelsen UNI i februar 2009 innvilget kr. 17.000 til panikkbeslag og rømningsveiskilt til oppgradering av sikkerheten i Kystkultursalen.

Øygruppa Steilene eies av Nesodden kommune og er sikret til friluftslivsformål med statlige, regionale og kommunale midler. På Per- og Landsteilene finnes verneverdige minner om kystkulturen og om den teknisk/industrielle kulturen, som er vurdert å ha høy antikvarisk verdi. Bygninger og miljø er SEFRAK-registrert.

De siste åra har det blitt utført omfattende restaurerings- og vedlikeholdsarbeid.

I 2008 ble boden ved Bestyrerboligen rehabilitert. Råtne deler ble erstattet og det ble lagt ny takpapp. I høst ble tak og takvinduer skiftet på Teglsteinsbygningen. I løpet av våren vil nye toaletter være på plass på Storsteilene.

Det foregår mange spennende og viktige aktiviteter på Steilene, og mange av brukergruppenes aktiviteter har sin base i de verneverdige bygningene. Bl.a. brukes Kystkultursalen til arrangementer i sommerhalvåret., dels i regi av kommunen, men hovedsakelig i form av utleie til private arrangementer.

Brannvesenet har godkjent lokalet for totalt 75 personer, men erfaringene viser at enkelte arrangementer foregår med et høyere personantall. For å gardere mot slike eventualiteter ønskes montert panikkbeslag på de to utgangsdørene i tillegg til gjennomlyste rømningsveiskilt.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss